31 Mayıs 2008 Cumartesi

Siyaset Sosyolojisi

Soru 4 - Kendinize üzerinde yaşadığınız/çevrenizle paylaştığınız siyasal-sosyal ortamdan yola çıkarak bir görüngüler dünyası oluşturunuz. Baudrillard 'ın kavramlarını kullanarak ve kitaptan somut örnekler de sunarak, oluşturduğunuz görüngüler dünyasına uygun düşen fenomen ve imgelemleri bulup eşleştiriniz. Elde ettiğiniz anlam haritası bağlamında postmodern siyasal dizgenin modern siyasal terminoloji içerisinde başlattığı tartışmayı, kitaptan öğrendiğiniz kavramsal çerçeveyi içinde yaşadığınız anlam haritasına uyarlayarak sorunsallaştırınız.
4.sorunun doğru cevabını pesindeyiz@gmail.com 'a gönderin, önümüzdeki sezona çift kişilik deplasman bileti kazanın..

Hiç yorum yok: